Waardecreatie

Onze focus ligt op het meer waard maken en het verzilveren van de waarde van bedrijven. Dat is de reden van ons bestaan en leidend in alles wat we doen. Wij kennen geen goed of fout, we kennen alleen beter. Want hoe goed het ook gaat, het kan altijd beter. Bij overnames gaan we voor de beste deal, in financieringstrajecten voor de optimale structuur en de investeerders die het meeste waarde toevoegen. We ontwerpen succesvolle business modellen en tweaken je business zo dat dit op lange termijn de meeste waarde oplevert. Hoewel het financiële aspect belangrijk is, is dit niet het enige dat telt. Waarde kan je op vele manieren realiseren. Het is alleen niet iets wat je overkomt. Je kan het maken.

Waardemakers heeft een unieke methode ontwikkeld om bedrijven meer waard te maken. Deze bestaat uit een aantal elementen. 

Waarde-DNA

Wij zien een bedrijf als een systeem van mensen, activa, technologie, klant- en leveranciersrelaties, know-how, etc. Dat systeem is afgesteld om waarde te creëren voor haar stakeholders. Het is mogelijk om dat systeem anders af te stellen zodat het meer of minder waarde maakt. Of anders. Maar niet schokkend anders. Een technologiebedrijf wordt niet opeens supermarkt. Het moet wel in de DNA van de organisatie passen. Deze manier van kijken is een variant op de Resource Based View en geeft aan tot hoever innovatie van het business model opgerekt kan worden. Hierbij zoeken wij niet alleen de grenzen op, wij verleggen ze! 

Waardescan

Er zijn een hoop waarderingsdeskundigen. Accountants, overnameadviseurs, Register Valuators (RV)... Ze hebben allen in meer of mindere mate verstand van bedrijfswaardering. Dat wil zeggen: ze kunnen cijfers lezen, kunnen de gangbare waarderingsmethoden toepassen en berekenen voor jou wat je bedrijf waard is. Dit leggen ze vast in een mooi rapport en klaar. 

Uiteraard kunnen wij dat ook. Heel prima zelfs. En als je het nodig hebt, dan doen we het ook nog graag voor je. Maar het is niet waar het bij waardecreatie om gaat. Bij waardecreatie kijken we vooral naar de business. En die vertalen we vervolgens naar een dynamisch model, onze Waardescan. Die Waardescan geeft inzicht in de werking van jouw business en maakt het mogelijk om strategische scenario's door te rekenen. Hiermee maken we zichtbaar wat de impact van strategische keuzes is. Zodat jij kunt zien wat je het meeste oplevert en hoeveel. 

De eerste stap is de nulmeting. Aan de hand van de Waardescan bepalen we wat je bedrijf op dit moment waard is. Tegelijk maken we een inschatting van de waardepotentie van je bedrijf. Zo weten wat ons te doen staat. 

Waardekaart

Alleen rekenen maakt geen waarde. Natuurlijk zijn we zeer geïnteresseerd in uitkomsten. Maar onze aandacht gaat vooral uit naar de factoren die de waarde van je bedrijf vergroten (waardemakers) en de factoren die deze waarde negatief beïnvloeden (waardekrakers). De truc is om een flinke hefboom op je waardemakers te zetten, terwijl je de waardekrakers elimineert of hun impact beperkt. Met de Waardekaart brengen we dus de waardemakers en waardekrakers van je bedrijf in kaart. Het principe is simpel, maar het is niet eenvoudig. Gelukkig doen we dit vaker...

Waardeplanning

Nu we weten welke factoren de meeste impact hebben op de waarde van je bedrijf, stellen we een actieplan op. We gaan samen aan de slag om concrete acties te identificeren die nodig zijn om het waardepotentieel te realiseren. We zijn hierbij heel ambitieus en zijn vooral geïnteresseerd hoe het WEL kan. Wij kunnen zelf ook wel bedenken waarom het niet zou lukken, dat kan iedereen. Op wel 1000 manieren. Wij zijn op zoek naar die ene manier waarop het wel lukt. Bedenk liever wat beters... 

Van alle acties die we in beeld hebben, bepalen we de hoeveelheid moeite die we moeten doen en dat zetten we af tegen de risico's. Hiermee maken we een inschatting van de kans van slagen. Ook kijken we naar de termijn waarbinnen we de ambities kunnen realiseren. Dit leggen we vast in de Waardeplanning. Vanzelfsprekend zullen we de 'quick wins' als eerste oppakken. Dat is niet alleen belangrijk omdat het meteen geld oplevert. Het vieren van dit succes geeft ook energie om vooral door te gaan. En dat maakt dat we samen nog sneller en beter waarde gaan maken. 

Waardemaken

Het vergt wat voorbereiding, maar eindelijk mogen we dan aan de slag. Misschien lijkt het dat we tijd hebben verloren, maar we weten nu wel precies wat we moeten doen. Hierdoor kunnen we nu veel sneller schakelen en bovendien voorkomen we dat we de verkeerde dingen doen of in de verkeerde volgorde. Die voorbereiding is dus essentieel. Immers, als een sporter niet traint zal hij geen goud winnen. En wij gaan altijd voor goud. 

Waardemaken is iets wat we gezamenlijk doen. Wij hebben een rol en evt. vragen we een beetje hulp van specialisten uit ons netwerk. Maar jij en jouw medewerkers zijn veel belangrijker dan wij. Jullie ZIJN het bedrijf. En wij helpen jullie deze missie succesvol te voltooien. Dat doen we stap voor stap en bij iedere stap kijken we opnieuw naar de Waardescan, de Waardekaart en de Waardeplanning. Zo toetsen we voortdurend of we nog steeds op het juiste spoor zitten en maken we inzichtelijk hoeveel waarde we samen hebben gemaakt. Iedere keer opnieuw. En ja... bij ieder succes is het weer tijd voor een feestje!

Waardemaken is nooit klaar. Het is een proces. Een manier van kijken en denken. Een manier van ondernemen. Wij helpen jou en je medewerkers om als een Waardemaker te denken. Alles kan immers altijd beter. En dat geeft voldoening. 

Waarde verzilveren

De laatste stap heeft eigenlijk niks meer met waardemaken van doen. Maar het is wel belangrijk. We kunnen immers wel uitrekenen hoeveel waarde we samen hebben gemaakt, maar het wordt pas tastbaar als er een koper komt die dat bedrag op tafel legt. Dat is het keiharde bewijs dat onze gezamenlijke inspanning resultaat heeft opgeleverd. De gemaakte waarde wordt verzilverd, je bedrijf wordt verkocht. Hadden we al gezegd dat we ook verstand hebben van bedrijfsovername?

Ook meer uit je bedrijf halen...

... en benieuwd naar onze frisse blik en heldere kijk?

Bel Waardemakers op: