GROEIKAPITAAL EN WAARDEBEPALING

Corporate Finance

Financiering is de aorta van ieder bedrijf. Het maakt het mogelijk om activa te verwerven, waarmee de onderneming haar business winstgevend kan exploiteren. Met andere woorden, zonder financiering is het lastig waarde te maken. Maar hoe overtuig je financieringsverschaffers om middelen beschikbaar te stellen? En hoe zorg je er voor dat risico's en returns adequaat worden verdeeld zodat everybody happy is?

Bij Waardemakers houden we ons niet alleen bezig met het rendabel laten groeien van de business, investeringsbeslissingen en reduceren van risico's, maar vooral ook met de distributie van de gemaakte waarde. We focussen op ondernemingswaarde, al hebben we vaak de pet van de aandeelhouder op. Want dat is nu eenmaal onze opdrachtgever. 

Groeikapitaal
Klanten in onze Corporate Finance praktijk schakelen ons meestal in om groeifinanciering aan te trekken. Denk hierbij aan het aantrekken van risicodragend kapitaal bij investeerders (fundraising), bancair krediet of alternatieve vormen van financiering (achtergestelde leningen, mezzanine, crowd funding, e.d.). En aan ons dan de schone taak om daar een optimale financieringsmix en -structuur van te kleien. 

Nu staan wij graag met onze voetjes in de klei. We kennen de financieringswegen op onze duim en hebben in de loop der jaren een groot en almaar groeiend netwerk van investeerders opgebouwd. Dit maakt dat we snel kunnen schakelen en uitstekende matches tussen bedrijven en investeerders maken. Op deze manier hebben we al veel ondernemers geholpen bij het verwezenlijken van hun groeiambities. 

Werkkapitaal financiering
Om te kunnen groeien is goed werkkapitaalbeheer essentieel. Immers, je debiteuren en voorraden groeien mee met de omzet van je bedrijf. En als je sneller groeit dan je netto winstmarge toestaat, heb je zomaar een tekort in je liquiditeit. Het zal niet de eerste keer zijn dat een bedrijf kapot groeit. Maar niet zolang wij aan boord zijn. Wij helpen mee in de optimalisatie van de 'cash conversion cycle', zodat je bedrijf efficiënt kan groeien. Aanvullend trekken we financiering aan bij banken, factoringmaatschappijen, alternatieve funders, etc. We zijn onafhankelijk en werken met alle financieringsverschaffers samen. 

Langlopende financiering
Investeringen in bijv. duurzame productiemiddelen hebben een lange economische levensduur. Omdat de vruchten van deze investeringen over langere tijd worden geoogst, ligt het voor de hand om ook de voor deze investering benodigde investering voor een lange looptijd te kiezen. Ook kijken we naar evt. restwaarde, inbreng van eigen middelen en (financial) lease constructies. Met wat creativiteit is er veel mogelijk. 

Bedrijfswaardering
Een aanzienlijk deel van onze tijd zijn we bezig met bedrijfswaardering. Meestal in het kader van een bedrijfsovername, maar ook bij conflicten tussen aandeelhouders, fiscale doeleinden en natuurlijk de Waardescan die het startschot geeft voor waardecreatie programma. 

Onderscheidend aan onze aanpak is dat wij niet alleen financieel-rekenkundig alle ins en outs van valuation kennen, maar dat we ook de aard van de business begrijpen. Wij nemen het Waarde-DNA als vertrekpunt en brengen de waardemakers en waardekrakers in kaart. 

Ook meer uit je bedrijf halen...

...en benieuwd naar onze frisse blik en daadkrachtige aanpak?
NEEM CONTACT OP!
Top