• Home
  • /
  • Corporate Finance

Corporate Finance

Soms hebben we klanten die hun bedrijven samen willen voegen. Bijvoorbeeld omdat het ene bedrijf net in een modern machinepark heeft geïnvesteerd maar opdrachten tekort komt en het andere bedrijf die investering nog moet doen maar wel veel klanten heeft. Door te fuseren ontstaat er een bedrijf dat beide zaken op orde heeft. De 'lamme en de blinde' helpen elkaar en samen creëren deze bedrijven meer waarde dan zelfstandig. 

Dat samengaan is nog best ingewikkeld. Beide bedrijven moeten stand-alone gewaardeerd worden om de inbrengwaarde van de fusiepartners te bepalen. De ingebrachte bedrijven zijn zelden gelijkwaardig en bovendien niet helemaal vergelijkbaar. Het is te gemakkelijk om gewoon dezelfde waarderingsprincipes op beide bedrijven toe te passen (al gebeurt dat wel vaak). Er zijn verschillen in inbreng en dat kan spanningen geven bij de onderhandelingen. Toch moeten de partijen er wel uitkomen. Alleen samen zijn zij in staat om de synergievoordelen te realiseren. 

Naast het financieel-rekenkundige stuk en de onderhandeling daarover, zijn er ook juridische en fiscale aspecten van belang. Om maar te zwijgen van operationele afspraken die moeten worden gemaakt. Wij zijn goed thuis in deze materie en schakelen bovendien experts in, zoals onze fiscalist, jurist en notaris. 

Groeikapitaal aantrekken

Klanten in onze Corporate Finance praktijk schakelen ons meestal in om groeifinanciering aan te trekken. Denk hierbij aan het aantrekken van risicodragend kapitaal bij investeerders (fundraising), bancair krediet of alternatieve vormen van financiering (achtergestelde leningen, mezzanine, crowd funding, e.d.). En aan ons dan de schone taak om daar een optimale financieringsmix en -structuur van te kleien. 

Nu staan wij graag met onze voetjes in de klei. We kennen de financieringswegen op onze duim en hebben in de loop der jaren een groot en almaar groeiend netwerk van investeerders opgebouwd. Dit maakt dat we snel kunnen schakelen en uitstekende matches tussen bedrijven en investeerders maken. Op deze manier hebben we al veel ondernemers geholpen bij het verwezenlijken van hun groeiambities. 

Werkkapitaal financiering

Om te kunnen groeien is goed werkkapitaalbeheer essentieel. Immers, je debiteuren en voorraden groeien mee met de omzet van je bedrijf. En als je sneller groeit dan je netto winstmarge toestaat, heb je zomaar een tekort in je liquiditeit. Het zal niet de eerste keer zijn dat een bedrijf kapot groeit. Maar niet zolang wij aan boord zijn. Wij helpen mee in de optimalisatie van de 'cash conversion cycle', zodat je bedrijf efficiënt kan groeien. Aanvullend trekken we financiering aan bij banken, factoringmaatschappijen, alternatieve funders, etc. We zijn onafhankelijk en werken met alle financieringsverschaffers samen. 

Langlopende financiering

Investeringen in bijv. duurzame productiemiddelen hebben een lange economische levensduur. Omdat de vruchten van deze investeringen over langere tijd worden geoogst, ligt het voor de hand om ook de voor deze investering benodigde investering voor een lange looptijd te kiezen. Ook kijken we naar evt. restwaarde, inbreng van eigen middelen en (financial) lease constructies. Met wat creativiteit is er veel mogelijk. 

Bedrijfswaardering

Een aanzienlijk deel van onze tijd zijn we bezig met bedrijfswaardering. Meestal in het kader van een bedrijfsovername, maar ook bij conflicten tussen aandeelhouders, fiscale doeleinden en natuurlijk de Waardescan die het startschot geeft voor waardecreatie programma. 

Onderscheidend aan onze aanpak is dat wij niet alleen financieel-rekenkundig alle ins en outs van valuation kennen, maar dat we ook de aard van de business begrijpen. Wij nemen het Waarde-DNA als vertrekpunt en brengen de waardemakers en waardekrakers in kaart. 

Waardemaken

Het vergt wat voorbereiding, maar eindelijk mogen we dan aan de slag. Misschien lijkt het dat we tijd hebben verloren, maar we weten nu wel precies wat we moeten doen. Hierdoor kunnen we nu veel sneller schakelen en bovendien voorkomen we dat we de verkeerde dingen doen of in de verkeerde volgorde. Die voorbereiding is dus essentieel. Immers, als een sporter niet traint zal hij geen goud winnen. En wij gaan altijd voor goud. 

Waardemaken is iets wat we gezamenlijk doen. Wij hebben een rol en evt. vragen we een beetje hulp van specialisten uit ons netwerk. Maar jij en jouw medewerkers zijn veel belangrijker dan wij. Jullie ZIJN het bedrijf. En wij helpen jullie deze missie succesvol te voltooien. Dat doen we stap voor stap en bij iedere stap kijken we opnieuw naar de Waardescan, de Waardekaart en de Waardeplanning. Zo toetsen we voortdurend of we nog steeds op het juiste spoor zitten en maken we inzichtelijk hoeveel waarde we samen hebben gemaakt. Iedere keer opnieuw. En ja... bij ieder succes is het weer tijd voor een feestje!

Waardemaken is nooit klaar. Het is een proces. Een manier van kijken en denken. Een manier van ondernemen. Wij helpen jou en je medewerkers om als een Waardemaker te denken. Alles kan immers altijd beter. En dat geeft voldoening. 

Ook meer uit je bedrijf halen...

... en benieuwd naar onze frisse blik en heldere kijk?

Bel Waardemakers op: