Corporate Finance


Corporate Finance

De wereld van Corporate Finance

Veel bedrijven worden geleid op basis van de resultatenrekening en zolang de omzet hoger is dan de totale bedrijfskosten is het management tevreden. Er wordt immers geld verdiend! Ambitieuze ondernemers investeren in hun bedrijf en verlengen daarmee de activazijde van de balans. Het idee is dat met deze nieuw verworven activa nog meer winst kan worden gemaakt. En dan wordt er nog meer geld verdiend. De Return On Investment is toch positief?

Niet helemaal. Er is namelijk ook nog een passivazijde op de balans. Aan deze kant staan de middelen die het bedrijf toch haar beschikking heeft. Die middelen zijn niet gratis. Over het krediet dat u bij de bank opneemt betaalt u immers rente. En uw leveranciers hebben de kosten van de normale betaaltermijn al ingeprijsd in hun leveringen. Niet voor niets kunt u vaak een betalingskorting bedingen bij een korte betaaltermijn. De prijs van het geld (bijv. rente) is afhankelijk van de zekerheid die de geldverstrekker heeft. Een banklening wordt immers afgelost en bovendien heeft uw bank de nodige zekerheden bedongen. Hierdoor ligt er meer risico bij u als kredietnemer en dus minder bij de bank. Als tegenprestatie zal de bank u dan een lagere rente rekenen. De essentie van Corporate Finance is dat rendement en risico hand in hand gaan. Hoe meer risico bij de geldverstrekker ligt, hoe hoger de vergoeding is die de financier van uw bedrijf verlangt.

Eigen vermogen is niet gratis

Een groot manco van accountancy is dat de kosten van het eigen vermogen niet geboekt worden. Dit in tegenstelling tot de kosten van vreemd vermogen, ofwel de rente. Maar eigen vermogen is niet gratis. Integendeel. Het is zelfs duurder dan vreemd vermogen. Immers, de aandeelhouder die geld in een bedrijf investeert heeft geen overeenkomst met zekerheden en aflosafspraken. Deze staat achteraan in de rij indien een onderneming failliet gaat en is zijn geld dan waarschijnlijk kwijt. Het risico voor een verstrekker van eigen vermogen (aandeelhouder) is daarmee dus groter dan het risico van een vreemd vermogensverschaffer (lening-gever).

Er zijn hele studies verricht naar de ‘cost of equity’. De details daarvan zullen we u besparen. Het enige wat u nu moet onthouden is dat alle financiering een bepaald rendement moet maken. En dat dit rendement in lijn moet zijn met het risico dat de geldverstrekker op zijn financiering loopt.

Waardecreatie

Een bedrijf dat winst maakt, maakt nog geen waarde. Voor waardecreatie moet het rendement op het geïnvesteerde vermogen groter zijn dan de kosten die het bedrijf aan haar geldverstrekkers moet betalen voor het beschikbaar stellen van dat vermogen.

Corporate Finance volgens Waardemakers

Waardemakers is gespecialiseerd in waardebepaling en ondernemingsfinanciering en benadert de Corporate Finance vanuit een ondernemersperspectief. Het Waarde-DNA van een bedrijf is voor ons leidend bij bedrijfswaardering. We blijven niet hangen in theoretische modellen, maar komen met een praktische aanpak om financieringsvraagstukken op te lossen.

Onze Corporate Finance praktijk kent een aantal specialismen:

1. Bedrijfsfinanciering: Waardemakers kent alle vormen van bedrijfsfinanciering. Van zakelijk krediet tot informal investors als ook alternatieve financiering als crowd funding of mezzanine varianten. We kennen de voor- en nadelen van iedere vorm en passen de verschillende financieringsinstrumenten creatief toe. Op deze manier realiseren we een optimale financieringsmix die perfect aansluit bij uw ambities. Of dat nu om een overnamefinanciering, om uitbreidingsinvesteringen of groeikapitaal gaat.

2. Waardebepaling van bedrijven: Waardemakers begrijpt als geen ander dat de essentie van waarde in de business zelf zit. En niet in de waarderingsmodellen die we gebruiken bij het uitvoeren van een waardebepaling. Het Waarde-DNA is het vertrekpunt bij alles wat we doen. En uiteraard zijn we maximaal op de hoogte van alles wat met Corporate Finance en Valuation te maken heeft.

3. Waardecreatie en Value Based Management: Belangrijker dan het bepalen van de waarde, is het maken er van. Nu begrijpt u ook hoe wij aan de naam Waardemakers zijn gekomen. Waardemakers staat voor waardecreatie en Value Based Management. Maar dan wel op een normale ondernemende manier in praktijk gebracht. Wij maken niet alleen plannen om de waarde van bedrijven te verzilveren, we bouwen actief mee aan uw business.

Neem contact op

Staat u voor een uitdaging en wilt u eens van gedachten wisselen met een Corporate Finance specialist die wel normale taal spreekt? Maak dan eens kennis met Waardemakers en neem contact op voor een gratis en vrijblijvend adviesgesprek.