18 december 2020

Je bedrijf verkopen in Corona tijd?

We krijgen regelmatig de vraag of het verstandig is om je bedrijf in Corona tijd te verkopen. Een logische vraag, want dat de pandemie invloed heeft op de overnamemarkt staat vast. Uit de Overnamebarometer van Brookz over de eerste helft van 2020 blijkt dat het aantal verkooptransacties met 41% is gedaald ten opzichte van een half jaar eerder. Bovendien is ook de gemiddelde waardering met 5% gedaald van 4,95x naar 4,7x EBITDA. Vanuit die gedachte lijkt het verstandig om de verkoop nog even uit te stellen.

Nu zeggen gemiddelden alleen iets over de markt als geheel, over het sentiment. Voor individuele bedrijven gelden deze regels niet. De ene sector wordt nu eenmaal harder geraakt dan de andere. Denk aan de horeca of de evenementenbranche waar de omzet zo goed als volledig weg is gevallen. Opmerkelijk dat de multiple daar ‘slechts’ met 10% is gedaald, van 4x naar 3,6x EBITDA. Je zou een grotere daling verwachten.

Er zijn ook sectoren die profiteren van de veranderde omstandigheden. Mensen zijn massaal thuis gaan werken, minder gaan winkelen en de vraag naar gezondheidszorg is toegenomen. Ook dit is terug te zien in de overnamebarometer. De multiple van IT-dienstverlening steeg licht van 6,4x naar 6,45x EBITDA. Die van gezondheidszorg en farmacie van 6,05x naar 6,15x EBITDA. En de EBITDA-multiple van e-commerce ging van 5,2x naar 5,4x.

Voor de waardering maakt het dus uit in welke sector je actief bent. Daarin zijn 3 mogelijkheden:

1. De sector wordt hard geraakt en bedrijven zijn vooral bezig met overleven. Als er al een overname speelt, dan zal dat vaak uit een failliete boedel zijn. Waarderingen zijn laag en er zijn weinig kopers actief.
2. De sector wordt niet geraakt of gaat er zelfs op vooruit. Voor deze bedrijven verandert er weinig en overnames binnen dit segment gaan gewoon door en er is weinig impact op de waardering.
3. De sector heeft tot op heden beperkt last gehad, maar begint de gevolgen wel te merken. Dit zijn vooral bedrijven met langlopende orders, zoals de industrie.

Met name de derde categorie is lastig te waarderen. Corona heeft impact, alleen is het moeilijk in te schatten hoe groot deze is en hoe lang dit voort duurt. Nu zou je je heil kunnen zoeken in EBITDAC. Dat is EBITDA, maar dan genormaliseerd voor de (nadelige) effecten van Corona. De aanname is dat de pandemie tijdelijk van aard is. An sich niet zo vreemd, de mensheid is eerdere pandemieën immers ook weer te boven gekomen.

Toch zijn wij hier terughoudend in. Je weet immers niet of de terugval volledig aan Corona toe te wijzen is. Bovendien is de ontwrichting zo groot, dat er best sprake kan zijn van een structurele verandering. Wij hanteren daarom verschillende scenario’s om de bandbreedte van de waardebepaling te schetsen. Daarnaast zal een koper het risico niet willen overnemen, waardoor je als verkoper aangewezen bent op een earn-out constructie en/of vendor loan met garanties.

Tot slot kan de kleinere overnamemarkt ook in je voordeel werken. Er is nog steeds genoeg geld in de markt en de rente is extreem laag (zelfs negatief). Kopers zijn dus nog steeds geïnteresseerd in goede bedrijven. En doordat er minder verkopers zijn, is er ook minder concurrentie. En dat maakt dat bedrijven die geen of weinig last hebben van de Coronacrisis toch best een goede deal moeten kunnen sluiten.

Ook meer uit je bedrijf halen...

... en benieuwd naar onze frisse blik en heldere kijk?

Bel Waardemakers op: