Waardebepaling Bedrijf


Waardebepaling Bedrijf

Waardebepaling is essentieel bij bedrijfsovername

Bij bedrijfsovername is de waardebepaling een belangrijke zaak. Een koper heeft alleen interesse in de acquisitie wanneer de prijs die hij betaalt lager is dan de waarde die hij aan de onderneming toekent. Anders verdient de koper zijn geld immers nooit terug. Een verkoper maakt eenzelfde soort afweging. Deze zal alleen genoegen nemen met een koopsom die recht doet aan zijn eigen waardebepaling. Bij bedrijfsovername is voor beide partijen een goede bedrijfswaardering dus van groot belang.

Waardemakers is specialist in bedrijfswaardering

Waardemakers weet alles van waarde. Niet alleen hoe we het moeten berekenen, maar vooral ook waar deze waarde vandaan komt en hoe dit kan worden verbeterd. Voor een gedegen waardebepaling van uw bedrijf bent u bij ons dus aan het juiste adres. Wij zijn ondernemers die bedrijven meer waard maken en deze waarde verzilveren. Hierdoor begrijpen we als geen ander het Waarde-DNA van een bedrijf.

Wat is het waarde-DNA van uw bedrijf?

De term ‘Waarde-DNA’ hebben we zelf bedacht. En we bedoelen hiermee dat iedere onderneming op zijn eigen manier waarde maakt. Dit is inherent verweven in het systeem van activa, mensen, know-how en middelen die in hun samenhang het bedrijf vormen. Wellicht klinkt dit wat filosofisch maar deze manier van kijken helpt enorm bij het waarderen van bedrijven. Want wat gebeurt er als dat systeem op een andere manier wordt aangewend? Welke mogelijkheden zijn er? En hoeveel rek zit daar eigenlijk in deze waardecreatie? Dit heeft invloed op de waardebepaling. Een uitzendbureau heeft een heel andere Waarde-DNA dan een telecomprovider. Dit inzicht is handig bij bedrijfsovername.

Maak uw bedrijf meer waard

Als Waardemakers zijn wij getraind in het doorgronden van Waarde-DNA. Wij snappen welke factoren de waarde creëren (de Waardemakers) en ook welke factoren van negatieve invloed op de waarde zijn (de Waardekrakers) en nemen dit mee in onze waardebepaling. Dat is niet alleen leuk om te weten, u kunt er ook uw voordeel mee doen. Haal bijvoorbeeld wat Waardekrakers weg en investeer in de Waardemakers. Et voila! U heeft uw bedrijf meer waard gemaakt! Ook bij bedrijfsovername moet u hier rekening mee houden. Een koper zal op iedere Waardekraker-slak zout leggen om de koopsom te drukken.

Waarde is voor iedereen anders

Het waarde-DNA is bepalend voor de manier van kijken. En de manier van kijken bepaalt wat je ziet. Deze zienswijze komt tot uiting in toekomstprojecties die weer de basis vormen voor de bedrijfswaardering. Een koper koopt het bedrijf immers om er in de toekomst geld mee te verdienen en dat na afweging van alle risico’s moet meer opleveren dan het nu kost om de bedrijfsovername te doen.

Essentie van waardebepaling

De essentie van de waardebepaling van bedrijven is dat waarde in de toekomst ligt. Hierbij kijken we niet naar de winst, maar naar de kasstromen. Vervolgens wordt hierop een risico inschatting gemaakt wat uiteindelijk via ‘discounting’ tot een waarde in het heden leidt. Deze methode wordt Discounted Cash Flow (DFC), Net Present Value (NPV), Netto Contante Waarde (NCW) of Adjusted Present Value (APV) genoemd. Allemaal indrukwekkende termen voor ongeveer hetzelfde principe. Ze hebben gemeen dat ze technisch redelijk ingewikkeld zijn en met wijsheid moeten worden toegepast. Helaas verstaat lang niet iedere overnameadviseur of accountant deze kunst. Fouten in de waardebepaling zijn snel gemaakt en hoge uitkomsten worden regelmatig zonder enige twijfel voor waar aangenomen. Logisch, ondernemers zijn graag bereid te geloven dat hun geweldige bedrijf een heel hoge waarde heeft.

Waardebepaling: de manier van kijken bepaalt wat je ziet

Iedere waardebepaler kijkt op zijn eigen manier naar bedrijven. Een accountant is bijvoorbeeld opgevoed met het voorzichtigheidsbeginsel. Hij neemt opbrengsten pas mee wanneer deze zijn gerealiseerd en kosten zodra deze worden vermoed. Prima wanneer je een jaarrekening opstelt die een getrouw beeld van het vermogen moet weergeven. Maar volstrekt fout in de waarderingsleer en gevaarlijk bij bedrijfsovername! De winst is immers altijd lager dan zij in de economische werkelijkheid is. Daarnaast zijn accountants gewend om terug te kijken om zo achteraf het resultaat vast te stellen. Maar waarde ligt in de toekomst, niet in het verleden!

Register Valuators en accountants

Een andere groep professionele waardebepalers zijn de Register Valuators (die hebben de titel RV achter hun naam staan). Anders dan accountants, zijn Register Valuators wel getraind in het vooruit kijken en focussen zij op cashflow. Althans, de goede Register Valuators doen dat. Er zijn genoeg accountants die het leuk vinden om bij bedrijfsovername te adviseren en die ook de opleiding business valuation hebben gevolgd. Zij begrijpen de rekenmethoden wel, maar blijven voorzichtig in de prognoses. Niet handig in het kader van een reële waardebepaling. Het bezwaar tegen veel Register Valuators is dat zij hun eigen waarderingsmethoden tot kunst hebben verheden en daar helemaal prat op gaan. Hierdoor wordt de praktijk en het waarde-DNA van het gewaardeerde bedrijf volledig losgelaten. Er is nauwelijks nog een relatie met strategie en ondernemerschap.

Waardebepaling volgens de Waardemakers methode

Bij Waardemakers weten we alles van bedrijfswaardering. Ben Heemskerk is ondernemer en bedrijfseconoom en heeft ook de opleiding business valuation gevolgd (opleiding tot Register Valuator). Stefan Offringa is technisch bedrijfskundige en opgeleid tot Register Controller (RC). Hij is tevens als parttime docent aan NIVRA-Nyenrode verbonden geweest waar hij colleges gaf in het vak Corporate Finance en meer specifiek de waardebepaling van bedrijven. En Koert Brinks is weliswaar accountant, maar geen voorzichtige. Hij is al jaren ondernemer en heeft motorracen als hobby. Hoezo voorzichtig? Zonder gekheid, Koert heeft wel de kennis maar niet de beperkingen die de meeste accountants wel hebben. En ook hij heeft al talloze keren een waardebepaling uitgevoerd.

De essentie van waarde zit in de business en niet in het rekenmodel

Feitelijk zijn bij een goede waardebepaling een paar zaken van belang. In de eerste plaats is dat de gave om het waarde-DNA van bedrijven te doorzien en de Waardemakers en Waardekrakers te identificeren. Op basis van dit beeld moet de waardebepaler reële toekomstscenario’s kunnen maken. Zonder daarbij gehinderd te worden door de focus op historie of het voorzichtigheidsbeginsel. En als laatste moet de waardebepaler over uitstekende kennis van Corporate Finance beschikken. Hierbij is het van belang dat de waardebepaler de waarderingsmethoden goed kent en deze met wijsheid toepast en zich niet blind staart op de rekenmodellen van de waardebepaling zelf.

Benieuwd naar de waarde van uw bedrijf?

Waardemakers loves bedrijven. Wij vinden het geweldig om met ondernemers over hun ambities te praten en dit in een waarderingsplaatje samen te vatten. Om verschillende strategieën door te rekenen om zo te achterhalen welke businesscases het meest interessant zijn. Zo krijgen we een beter beeld bij de gevoeligheid van de uitkomsten van de waardebepaling en kunnen we onderbouwde beslissingen nemen. En uiteraard waarderen we ook bedrijven in het kader van bedrijfsovername (zowel aan- als verkoop van bedrijven) of financieringsdoeleinden.

Alles van waarde begint met contact

Wellicht een idee om eens van gedachten te wisselen over de waardering van uw bedrijf? Of bent u bezig met bedrijfsovername en heeft u een waardebepaling nodig? Neem contact met ons op voor een gratis adviesgesprek. Het is het waard.