Overname Bedrijf


Overname Bedrijf

Wilt u een bedrijf overnemen?

Ondernemers en managers willen hun bedrijf laten groeien. Meestal autonoom maar als dat niet snel genoeg gaat door acquisitie. Een bedrijf overnemen dus. U kunt dan actief op jacht gaan naar overnamekandidaten. Of misschien dient zich een kans aan om een ander bedrijf over te nemen. In deze gevallen is het prettig een partner met verstand van bedrijfsovername aan uw zijde te hebben. Een partner die uw koopmotieven echt begrijpt, ondernemend is en haar sporen in de Corporate Finance heeft verdiend. Een partner als Waardemakers.

Waardemakers helpt bij de overname van bedrijven

Waardemakers helpt ondernemers hun groeiambities te realiseren. Wij zijn zelf ook ondernemers en kennen de uitdagingen waar u en uw bedrijf voor staan. Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in de koop en verkoop van bedrijven. Dus als u wilt groeien door acquisitie en actief de markt af wilt zoeken naar geschikte overnamekandidaten of als u al een concrete kans heeft, nodigen wij u uit voor een gratis en vrijblijvend adviesgesprek.

Het proces bij de overname van een bedrijf

Vaak wordt gezegd dat het kopen van een bedrijf een omgekeerd verkoopproces is. Dat is niet helemaal waar. Natuurlijk zijn dezelfde aspecten als bedrijfswaardering, onderhandeling en het opstellen van overeenkomsten van belang. Maar het perspectief is compleet anders en er spelen heel andere zaken. Als koper ziet u het overnamebedrijf als een middel om uw groeiambities te realiseren. U zoekt zekerheid op het financiele vlak en moet de risicos beheersbaar maken. Het gaat immers om flinke bedragen en uw wilt geen kat in uw zak vinden. Niet zelden trekt een mislukte aankoop de kopende partij omlaag. Het is dus essentieel om zorgvuldig te werk te gaan.

De overname van een bedrijf lukt het beste wanneer u proactief de markt in gaat. Dat betekent dat wij de markt actief zullen benaderen en niet afwachten tot overnamekandidaten zich al dan niet toevallig bij u of ons melden. Strategie draait immers om het maken van keuzes en daadkrachtig uitvoering geven aan die plannen. Bovendien zou het wel heel toevallig zijn als u net de ideale overnamekandidaat treft. Deze luie aanpak is net zo vrijblijvend als in de poep trappen. Wij houden niet van poep. En wij zijn zeker niet lui. Ook vertrouwen we niet op toeval. Bij de overname van een bedrijf pakken wij de regie. Op die manier dwingen we samen uw succes af.

Het overnameproces ziet er als volgt uit:

  1. Bepalen van de zoekcriteria en mogelijkheden
  1. Opstellen van een lijst met overnamekandidaten
  1. Benaderen van partijen
  1. Uitbrengen niet-bindend biedingsvoorstel
  1. Onderhandeling
  1. Closing
1. Bepalen van de zoekcriteria en mogelijkheden

Het aankoopproces begint met het in kaart brengen van uw groeiambities en strategie. Wij willen begrijpen wat uw bedrijf nodig heeft en schetsen een beeld van de ideale overnamekandidaat. Dit vertalen we vervolgens in een zoekprofiel. Tevens brengen we uw mogelijkheden in kaart. Het heeft immers niet veel zin om enthousiast op overnamepad te gaan als u niet zeker weet dat u uw beoogde aankoop kunt financieren.

2. Opstellen van een lijst met overnamekandidaten

Het zoekprofiel is het startpunt van de zoektocht naar overnamekandidaten. Wij staan midden in de overnamemarkt, raadplegen onze systemen, speuren het internet af en vragen indien wenselijk branchekenners in ons netwerk om advies. We analyseren de overnamekandidaten en partijen die wij interessant achten, zetten we op een lijst (longlist). Deze lijst bespreken we met u om vervolgens tot een shortlist te komen.

3. Benaderen van partijen

We bellen de partijen op de shortlist om te peilen of ze openstaan voor een gesprek over strategische samenwerking. Dat is wat vriendelijker dan direct te vragen of ze hun bedrijf willen verkopen en bovendien kunt ook via andere vormen van samenwerking uw strategische ambities verwezenlijken. Een overname is immers niet het doel. Het is 1 van de middelen om dat doel te bereiken. Houdt dat altijd in het achterhoofd. Probeer niet ten koste van alles een deal te sluiten. Het moet wel een goede deal voor u zijn!

Meestal overvallen we de ondernemers die we benaderen en moeten ze er over nadenken. Logisch, het is niet niks dat een partij serieus interesse in je bedrijf toont. Wij begrijpen dit maar blijven wel aan de bal. Een veel gemaakte fout is dat partijen te lang om elkaar heen blijven draaien en niet concreet worden. Wij houden van concreet en hakken de knopen gewoon door. Intussen gaan we wel gewoon verder met onze zoektocht naar bedrijven om over te nemen. Er zijn altijd meer groeikansen en snelheid is van groot belang om uw strategische doelen te realiseren.

4. Uitbrengen niet-bindend biedingsvoorstel

Wanneer de kogel door de kerk is en de overnamekandidaat open staat om zijn bedrijf te verkopen, vragen wij informatie op. Omdat wij de kandidaat-verkoper hebben overvallen, is deze vaak onvoldoende voorbereid en is de informatie doorgaans niet meteen volledig beschikbaar. Dat is niet erg, aangezien wij gewend zijn om aan de hand van verkregen stukken onze eigen informatie samen te stellen.

Met de informatie die we hebben, maken we samen met u een indicatief en niet-bindend biedingsvoorstel. Deze omvat zaken als de koopsom, dealstructuur en financiering, belangrijkste garanties en overige voorwaarden. Dit voorstel brengen we uit aan de kandidaat-verkoper en ook lichten we het toe.

5. Onderhandeling

Nadat de kandidaat-verkoper het biedingsvoorstel heeft ontvangen, gaan we in onderhandeling over de condities waaronder de transactie doorgang kan vinden. Indien partijen elkaar kunnen vinden en er overeenstemming op hoofdlijnen wordt bereikt, leggen wij dit vast in een termsheet of intentieverklaring. Dit document bevat alle zaken die van belang zijn en vormt de basis voor de koopovereenkomst.

6. Closing

De laatste fase van de overname is de closing. Wij stellen de koopovereenkomst op en onderhandelen over de laatste punten zoals garanties, vrijwaringen en overige condities die van belang zijn. Tevens zal u als koper een boekenonderzoek moeten doen (onderzoekplicht) en dient de verkoper u de informatie te verschaffen (meldingsplicht). Wij voeren dit due diligence onderzoek niet zelf uit, maar coordineren dit wel. Indien het onderzoek geen aanleiding geeft tot nieuwe onderhandeling of heroverweging van de transactie wordt de koopovereenkomst definitief en zal de transactie zoals overeengekomen worden geeffectueerd.

Wilt u groeien door bedrijven over te nemen?

Waardemakers helpt bedrijven hun ambities te realiseren. Wij staan voor succesvol ondenemerschap en maken bedrijven meer waard. Bijvoorbeeld via een doordachte -buy & build- strategie. Dus mocht u groeiambities hebben, neem dan eens contact met ons op om vrijblijvend over uw plannen te sparren. Gegarandeerd dat u tot verfrissende inzichten komt.